Poměř se s učiteli

Prohlédni si terén závodů. Podívej si na film ze závodů na OWN 2008.

Závod s názvem I. Euroregionální mistrovství učitelů může v nejednom čtenáři vzbudit dojem, že se jedná o závody mezi pracovníky školství. V sobotu 14. října 2017 v malebném lese plném hlubokých roklí, který se rozprostírá kolem Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego v Jastrzębiu-Zdroju, budou soutěžit nejen učitelé, ale také všichni, kteří touží po závodění s mapou a buzolou. Závody lze pojmout také jako solidní rozcvičku před nočním krajským závodem v Dolních Vítkovicích či začátek oslav Národního dne vzdělání.
Přijďte si zasoutěžit do Polska ! Věřím, že tím uděláte radost také tomuto pánovi. Přihlášky a další informace na ORIS.