O Eurolidze

Euroregionalna Liga Biegu na Orientację zwana dalej Euroligą jest nieformalnym przedsięwzięciem klubów sportowych z Republiki Czeskiej i Polski, w formie amatorskiego rankingu stworzonego w oparciu o cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w biegu na orientację organizowanych w województwach przygranicznych: głownie opolskim i śląskim (po stronie polskiej) oraz przygranicznych krajach: Olomouckým oraz Moravskoslezským (po stronie czeskiej). Gościnnie mogą zostać włączone zawody rozgrywane na terenie euroregionów położonych w innych województwach i państwach.

Cele ligi

a) popularyzacja biegu na orientację w Euroregionach,
b) wzajemna promocja zawodów zaliczanych do Ligi,
c) zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej,
d) zwiększenie udziału zawodników czeskich na zawodach organizowanych przez polskie kluby i Polaków na zawodach organizowanych przez Czechów,
e) zwiększenie wachlarza możliwości finansowania zawodów przez podkreślenie transgranicznego ich charakteru,
f) wspólne klasyfikowanie zawodników polskich z czeskimi oraz zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z amatorami,
g) wyłonienie najlepszych z najaktywniejszych zawodników uczestniczących w zawodach w poszczególnych kategoriach.

REGULAMIN EUROLIGI