Regulamin

XII Edycja Euroregionalnej Ligi 2020

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.) Euroregionalna Liga Orientacji Sportowej, zwana także Euroliga jest nieformalnym stowarzyszeniem klubów sportowych, które organizują zawody na orientację w obszarach przygranicznych (szczególnie w kraju morawsko-śląskim, kraju zilinskim  oraz w śląskim województwie).

2.) Głównym celem jest stworzenie cyklu zawodów oraz rankingu, w którym mogą rywalizować czescy i polscy zawodnicy. Mamy nadzieję, że Euroliga przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i współpracy między klubami po obu stronach granicy.


II. ORGANIZATORZY

1.) Głównym organizatorem Euroligi jest Sebastian Janas z Gliwic.

2.) Czeskim koordynatorem jest Lukáš Bjolek z Frýdku-Místku.

3.) Współorganizatorzy są klubami odpowiedzialnymi za poszczególne zawody.


III. ZAWODY- INFORMACJE, WYNIKI, KATEGORIE

1.) Wszystkie interesujące informacje można znaleźć na stronie www.euroliga.eu

2.) Terminy i miejsca poszczególnych zawodów można znaleźć w zakładce Kalendarz 2020

3.) Każda osoba może brać udział w zawodach. Warunki i sposób zapisywania się są zawsze opisane w regulaminie poszczególnych wyścigów.

4.) W poszczególnych zawodach organizatorzy wymieniają kategorie zawodów. Punkty liczone są tylko tych zawodników, którzy startują w kategoriach, w których utworzono ranking: H10, D10, H12, D12, H14, D14, H16, D16, H18, D18, H21, D21, H35,40 D35,40 H45,50 D45,50 H55,60 D55,60 H65.
Uwaga: Litera w kategoriach oznacza płeć: H – mężczyźni, D-kobiety. Na polskich zawodach kategorie są nazywane M-mężczyzna, K-kobieta. Numer kategorii wskazuje wiek zgodnie z poniższą tabelą.

H10, D10 ročník 2008 a młodszy H21, D21 ročník 1999 a starszy
H12, D12 ročníky 2006, 2007 H35,40; D35,40 ročník 1983 a starszy
H14, D14 ročníky 2004, 2005 H45,50; D45,50 ročník 1973 a starszy
H16, D16 ročníky 2002, 2003 H55,60 D55,60 ročník 1963 a starszy
H18, D18 ročníky 2000 a 2001 H65 ročník 1953 a starszy

5.) W mniejszych zawodach dostępne są tylko zbiorcze kategorie (np. Bielsko-Biała nocą)
A, B, C. W takim przypadku punkty są liczone tylko dla poszczególnych zawodników, którzy zapisali się do kategorii według schematu lub kategorii trudniejszej.
A – DH18, DH21, DH35; B – DH14, DH16, DH45; C – DH10, DH12, DH55, H65

6.) Zawodnicy w popularyzacyjnych kategoriach OPEN, R, P, T, HDR nie otrzymają punktów.

IV. INDYWIDUALNY RANKING

1.) W Eurolidze wszyscy zawodnicy, którzy się zarejestrują zostaną sklasyfikowani. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się w systemie ORIS. Zawodnikom zarejestrowanym przed 30 czerwca 2019 będą liczyć się wszystkie zawody w danym roku. Zawodnicy zarejestrowani po 30 czerwca 2019 będą mieć zaliczone tylko zawody jesienne.

2.) Jeżeli zarejestrowany zawodnik bierze udział w przynajmniej jednych zawodach Euroligi, jego rejestracja zostaje automatycznie przedłużona na następny rok.

3.) Punkty za wyniki i punkty za udział zostaną uwzględnione w końcowej punktacji.

4.) Za każdy start w zawodach uczestnik otrzyma 10 punktów.

5.) Punkty za wyniki zostaną obliczone zgodnie z rankingiem zawodnika w jego kategorii wiekowej. W przypadku kategorii o różnym stopniu trudności (E, A, B, C), zawodnik liczy punkty w wybranej kategorii, niezależnie od trudności.

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punkty 50 45 40 36 32 29 26 24 22 21
miejsce 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.) Na koniec sezonu zsumowane zostaną wszystkie punkty za udział w zawodach. Poza tym uwzględnione zostaną punkty za pięć najlepszych wyników w Czechach i pięć najlepszych wyników w Polsce i jeden najlepszy wynik na Slowacji.

V. KLUBOWY RANKING

1.) Ranking klubowy zostanie policzony dopiero pod koniec sezonu i pojawią się tam tylko kluby z co najmniej trzema sklasyfikowanymi zawodnikami.

2. Do klubowego rankingu zaliczane będą punkty najlepszych zawodników klubu w poszczególnych kategoriach. (Na przykład: W kategorii H12 trzecie miejsce zdobywa Franciszek (720pkt), piąte miejsce Jan (420pkt) i ósme miejsce Piotr (321pkt) – dla klubu punkty zdobędzie wyłącznie Franciszek (720pkt).

VI. NAGRODY

1.) Zwycięzcy w każdej kategorii wygrywają puchar.

2.) Kluby w 1. – 3. miejscu wygrywają puchar.

3.) Jeśli sponsorzy się znajdą, można również przyznać zawodnikom pozostałych miejsc w każdej kategorii.

4.) Ogłoszenie wyników Euroligi 2020 odbędzie się podczas jednych z  zawodów Euroligii 2021

5.) Sponsorem nagrody jest Rafał Mastela.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.) Głównym sędzią Euroligii jest Sebastian Janas, który ma możliwość interpretowania tych zasad w spornych sprawach.

2.) Sędzia Główny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne anulowanie, ingerencję lub połączenie kategorii.

3.) Reklamacje dotyczące klasyfikacji indywidualnych i drużynowych należy zgłaszać na adres e-mail: seba_janas.wp.pl w ciągu 7 dni od opublikowania klasyfikacji na stronie internetowej Ligi.

4.) Przy tworzeniu kalendarzu zawodów mają pierwszeństwo kluby, które biorą aktywny udział w zawodach za granicą.

5.) Oficjalna strona internetowa Ligi znajduje się pod adresem: www.euroliga.mastela.pl
Webmaster po polskiej stronie jest Sebastian Janas seba_janas@wp.pl, po czeskiej stronie Lukáš Bjolek LBjolek@seznam.cz  .

Regulamin wychodzi w życie z dniem 20.03.2020