O Eurolize

 Euroregionální liga orientačního běhu, dále zvaná Eurloliga je neformálním sdružením sportovních klubů, které organizují závody orientačního běhu v příhraničních oblastech ( zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, Slezském a Opolském vojvodství ).

Cíle Euroligy

a) popularizace orientačního běhu v Euroregionech
b) vzájemná podpora a propagace závodů započítávaných do Euroligy
c) posílení česko-polské spolupráce
d) zvýšení počtu českých závodníků na závodech organizovaných polskými kluby a Poláků na českých závodech
e) zvýšení možností financování závodů zdůrazněním jejich přeshraničního charakteru
f) možnost společného porovnávání českých a polských závodníků a také závodníků organizovaných v klubech s amatéry
g) zviditelnění nejlepších a nejaktivnějších závodníků jednotlivých kategorií.

PRAVIDLA EUROLIGY