Pravidla

XII ročníku Euroregionální ligy orientačního běhu 2020

I. OBECNÉ INFORMACE

1.) Euroregionální liga orientačního běhu, dále zvaná Eurloliga je neformálním sdružením sportovních klubů, které organizují závody orientačního běhu v příhraničních oblastech ( zejména v Moravskoslezském kraji, Žilinském kraji, Slezském vojvodství ).

2.) Hlavní cílem je vytvoření cyklu závodů a s ním spojeného žebříčku, ve kterém by mohli spolu soutěžit čeští polští a slovenští závodníci. Doufáme, že Eurogliga přispěje k vzájemnému poznávání a spolupráci mezi kluby na obou stranách hranice.

II. ORGANIZÁTOŘI

1.) Hlavním organizátorem Euroligy jest Sebastian Janas z Gliwic.

2.) Koordinátorem na české straně je Lukáš Bjolek z Frýdku-Místku.

3.) Spoluorganizátory jsou kluby zodpovědné za jednotlivé závody.

III. ZÁVODY – PROPAGACE, PŘIHLÁŠKY, KATEGORIE

1.) Všechny potřebné informace naleznou zájemci na internetové straně www.euroliga.eu

2.) Termíny a místa jednotlivých závodů se nacházejí v záložce Kalendář 2020

3.) Účastníkem závodů může být každá osoba. Podmínky a způsob přihlašování jsou vždy popsány v rozpisu/biuletynu jednotlivých závodů.

4.) V jednotlivých závodech organizátoři vypisují soutěžní kategorie. Body se započítávají jen těm závodníkům, kteří běží v kategoriích, ve kterých je vytvořen  žebříček: H10, D10, H12, D12, H14, D14, H16, D16, H18, D18, H21, D21, H35,40, D35,40, H45,50 D45,50 H55,60 D55,60 H65.
Pozn: Písmeno u kategorií označuje pohlaví: H- muži, D-ženy. Na polských závodech jsou kategorie označovány písmeny M-muži, K-ženy. Číslo u kategorie označuje věk dle níže uvedené tabulky.

  H10, D10   ročník 2008 a mladší   H21, D21   ročník 1999 a starší
  H12, D12   ročníky 2006, 2007   H35,40 D35,40   ročník 1983 a starší
  H14, D14   ročníky 2004, 2005   H45,50 D45,50   ročník 1973 a starší
  H16, D16   ročníky 2002, 2003   H55,60 D55,60   ročník 1963 a straší
  H18, D18   ročníky 2000 a 2001   H65   ročník 1953 a straší

5.) Na některých menších závodech (např. Bielsko – Biała nocą) jsou vypisovány jen kategorie
A, B, C. V tom případě se body započítávají jen těm individuálním závodníkům, kteří se přihlásí do příslušné kategorie nebo do kategorie těžší.
A – DH18, DH21, DH35; B – DH14, DH16, DH45; C – DH10, DH12, DH55, H65

6.) Běžcům v popularizačních kategoriích OPEN, R, P, T, HDR se body do žebříčku nezapočítávají.

IV. INDIVIDUÁLNÍ ŽEBŘÍČEK

1.) V žebříčku Euroligy budou klasifikováni všichni závodníci, kteří se zaregistrují. Registrace je bezplatná a provádí se v systému ORIS zde. Závodníkům zaregistrovaným do 30. 6. 2019 se budou počítat všechny závody v daném roce. Závodníkům zaregistrovaným po 30.6.2019 se budou počítat jen podzimní závody.

2.) Pokud se registrovaný závodník zúčastní alespoň jednoho závodu Euroligy, jeho registrace se automaticky prodlužuje na další rok.

3.) Do výsledného hodnocení se započítávají body za výkon a body za účast.

4.) Za každý závod, kterého se závodník zúčastní dostane 10 bodů.

5.) Body za výkon se budou počítat jednoduše podle pořadí závodníka v jeho věkové kategorii . V případě vypsání kategorií různé obtížnosti ( E, A, B, C) se započtou závodníkovi body za pořadí v kategorii, kterou si vybral, bez ohledu na obtížnost.

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
body 50 45 40 36 32 29 26 24 22 21
pořadí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
pořadí 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.) Na konci sezóny se sečtou všechny body za účast, body za pět nejlepších výkonů v českých závodech a body za pět nejlepších výkonů v polských závodech a jeden nejlepší výkon ve slovenském závodě. Podle tohoto součtu se sestaví pořadí závodníků.

 

V. KLUBOVÝ ŽEBŘÍČEK

1.) Klubový žebříček se bude počítat až na konci sezóny a objeví se v něm jen ty kluby, které mají alespoň tři klasifikované závodníky.

2. Do klubového žebříčku získají body všichni nejlepších závodníci daného klubu v různých kategoriích. ( Vysvětlení: v kategorii H12 se  z daného klubu objeví  na třetím místě Franta (720b), na pátém místě Lojza (420b) a na sedmém Pepa ( 321b). Do klubového žebříčku se započítají za tuto kategorii jen body Franty ( 720b) )

 

VI. OCENĚNÍ

1.) Vítězové v jednotlivých kategorií získají pohár.

2.) Kluby na I – III místě získají pohár.

3.) Pokud se najdou sponzoři, mohou být oceněni i závodníci na dalších místech v jednotlivých kategoriích.

4.) Vyhlášení Euroligy 2020 bude na některém ze závodů Euroligy 2021.

5.) Sponzorem cen je Rafał Mastela.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.) Hlavním rozhodčím žebříčku Euroligy je Sebastian Janas, který má možnost interpretace těchto pravidel ve sporných záležitostech.

2.) Hlavní rozhodčí nenese odpovědnost za eventuální zrušení závodů, rušení či spojování kategorií a další věci, které jsou v kompetenci organizátorů jednotlivých závodů.

3.) Reklamace spojené s individuálním či klubovým žebříčkem nahlaste na e-mail  seba_janas.wp.pl  do 7 dnů od publikování výsledků na internetových stránkách Euroligy.

4.) Při sestavování kalendáře závodů mají přednost kluby, které se aktivně účastní závodů za hranicí.

5.) Oficiální stránky Euroligy najdete na www.euroliga.eu. Webmaster na polské straně je Sebastian Janas seba_janas.wp.pl , na české straně Lukáš Bjolek LBjolek@seznam.cz  .

Pravidla jdou platná od 20. března 2020